Utbildningsansvarig

Birgitta Färnstrand-Svensk arbetar som hovverkare i mellansverige. Hon är utbildad hästmassör och hovslagare och sedan några år tillbaka även utbildad Hovformsspecialist, med både amerikansk och svensk examen. Idag driver Birgitta SANHCPs utbildning för Hovformsspecialister i Sverige.


SANHCP 

Utbildningen är baserad på AANHCP:s grund på modell av hoven.
Med senaste forskningen och erfarenhet så arbetar vi mot en naturlig hovform och lägger stor vikt på helheten för hästen, dvs mat, rörelse, sociala livet och allt som rör våra hästar.

AANHCP:s verkningsmodell bygger på antagandet att det finns en unik naturlig hovform för varje individuell hov. Hästen skulle själv ha skapat denna hovform om den hade levt ett naturligt hästliv. Denna hovform är den som fungerar bäst för den aktuella hästen. Det är också denna hovform som ger den bästa hållbarheten för hela hästen. Den naturliga hovformen gör det möjligt för hästen att själv läka ut de flesta hovproblemen (även de som ofta kallas obotliga) och motverkar uppkomsten av nya.

Hovvård ska således vara att hjälpa hästen återfå sin naturliga hovform. Dvs utföra naturligt slitage på konstgjord väg. När hästen har återfått sin naturliga hovform kommer denna att bibehållas om hästen får slita sina hovar på ett naturligt sätt. Om så inte är fallet får man finna sig i att fortsätta hjälpa hästen behålla sin naturliga hovform med hjälp av verkning.

  • Företaget innehar ansvarsförsäkring.
  • Företaget har av UC tilldelats högsta kreditvärdighet.
Birgitta Färnstrand-Svensk