SANHCP® är ett varumärke i HookaAB. Våran vision är att sprida barfotaverkningen både i och utan för landets gränser.

Vårt kursutbud hittar du under fliken kurser.

Ett av våra mål är att ingen skall känna sig utestängd, oavsett vilken häst man har eller vad man utövar för form av hästaktivitet.

Vi har en förhoppning att vi sår ett frö till ny kunskap hos alla deltagare som kommer till oss.

Kursgården har ett brokit förflutet, från början har den troligen stått vid en ångsåg på 1700-talet, Har även varit arbetarbostäder åt Lingbo Gjuteri från 1870-talet, under 1980-talet var den i Ockelbogårdars ägo som hyreshus. Där i mellan i privat ägo fram till vi köpte fastigheten 2007, och då blev kursgård.

I vår lektionssal har vi kombinerat den gammla miljön med modern teknik, i stället för videokanon så har man en 21 tums skärm att följa undervisningen med, här finns även fiberanslutning.

Vi strävar efter att miljön på kursgården skall vara så hemtrevlig som möjligt. Detta är det vi kallar för "Cafét" Det var meningen att vi skulle köra ett sommar Café men det blev kurser i stället. Här äter vi luncherna när vi har kurs.

På våra kurser ingår lunch! Vi tycker att maten är viktig för att man skall få en bra upplevelse.

Vi har 6 st rum, vissa är enkelrum och vissa rum är flerbäddsrum, i alla rum har vi försökt att skapa en unik miljö och så hemtrevligt som möjligt. Naturligtvis finns det sänglinne att hyra, det går naturligt vis att hyra extranätter om man vill komma tidigare eller åka senare.

Globala målen agenda 2030
 

I HookaAB  arbetar vi med de globala miljömålen i vår dagliga verksamhet. Inom vissa områden har vi kommit långt, men vår ambition stannar inte där! vi skall innan 2030 nå våra mål inom de sex delområdena som vi har valt för vår företag

Vår ambition är att alla våra elever skall få den bästa tänkbara utbildningen på marknaden, vi kommer att ligga i framkant i de senaste forskningsresultaten som berör branschen. Allt för att vi skall få starka och framgångsrika entreprenörer som kan leva på sin yrkesbana och även förstår de mjuka värdena för hästens bästa.

Till stor del av våra kunder finns kvinnor på glesbygd, vårt mål är att det skall finnas en god tillväxt möjlighet att bo och verka inom icke urbana områden. Att hästbranschen kan utvecklas till att i dag avflyttningsområden åter får en återväxt av yngre som vill bosätta sig och verka för den lokala servicen och ekonomin.

Vi kommer att sträva efter att våra leverantörer jobbar målinriktat på att få fram produkter som har kort resväg, som är så närproducerat som det är möjligt och har en lång livscykel. Produkterna skall även vara enkla att återvinna, våra foderleverantörer bör i möjligaste mån jobba med grödor från svenskt lantbruk.

En ledstjärna i vårt företag har varit återbruk, vår kursgård är till största delen inred med möbler från loppis och auktioner, vi jobbar med ett lokalt företag när vi tar in luncher till våra kurser, vi försöker så långt det går med att arbeta med lokal och Krav producerade varor. Vi har som mål att investera i solceller för elproduktion

I takt med att den agrara näringen slås ut av billig import kommer hästen att vara nyckeln till att hålla landskapet öppet, och bidraga med den biologiska mångfalden. I utbildningen kommer vi att jobba för att ge en förståelse för att bruka exempelvis gamla ängs och hagmarker.

I dag känner sig många exkluderade i hästvärlden när man har valt att inte sko sin häst med traditionella beslag, därför är detta mål av största vikt i vårt företag, att jobba internationellt för att motverka hot och trakasserier, men även lyfta innovatörer som har som mål att förbättra för barfota hästen internationellt, Inom snar framtid kommer vi att vara med och skapa en internationell förening som skall arbeta för dessa frågor.

Grundkurs i verkning
på Kursgården 13-14/6

Fördjupningskurs på din egna häst, vi kör den nya kursen igen den 27-28/6

Grundkurs i verkning Flarken, Robertsfors den 23-24/5
Uppskjuten till 5/6-9
på grund av Corona


 

Nu kan du dela upp kostnaderna för våra kurser via Wasa kredit. Kontakta oss via telefon eller mail, så hjälper vi dej med en ansökan

Titta in i vår WEBBUTIK