Besök av en forskare!

Under grundkurshelgen fick vi besök av Annie Roos, Annie är sedan sommaren 2014 doktorand inom gruppen Rural Entreprenurship. Hennes huvudämnen är entreprenörskap och genus. Hennes forskningsområde är att koppla samman genusfrågor med företagande på landsbygden. I forskningsprojektet arbetar Annie med att utforska entreprenöriellt beteende ur ett genusperspektiv. Annie fann oss så spännande så hon har bokat in ytterligare två träffar. Vi får tacka för ett givande möte.

Kommentera gärna: