Hastens tenner og munnhelse av veterinär Ellen Frisenfeldt Schmedling

http://www.hestekur.no/www2/wp-content/uploads/2015/06/Hestekur_kompendium1.pdf
 

Gödseln kan avslöja hästens stressnivå

Forskare i Sydafrika har lyckats mäta restprodukter efter ett stresshormon i hästgödsel
I en studie på 14 dräktiga fullblodsston vid ett stuteri mätte forskarna halterna av den aktuella restprodukten FGM (faecal glugocorticoid metabolite) i gödseln. Åtta av stona skulle säljas och togs därför bort från sina vanliga inhägnader och kompisar och sattes i en egen grupp. De övriga sex skulle bli kvar på stuteriet och utgjorde kontrollgrupp.

I båda grupperna togs regelbundna prover på gödseln, med start fem dagar före försäljningen. Provtagningen avslutades sedan två veckor efter försäljningen.

I båda grupperna ökade FGM-halterna i gödseln efter försäljningen av de åtta stona för att sedan minska tills den nådde samma nivå som tidigare. En intressant iakttagelse var att FGM-halterna i kontrollgruppen ofta var högre än hos de ston som skulle säljas.

Forskarna konstaterar att mätning av FGM-halter i gödseln kan vara ett för hästen mindre burdust sätt att kontrollera dess stressnivå än de i dagsläget mer vanliga metoderna som går ut på att mäta hjärtfrekvensen och/eller halterna av kortisol i saliven.

Varför stona i kontrollgruppen tycktes mer stressade än de ston som skulle säljas vet inte forskarna. Kanske kan deras stress bero på att rangordningen i flocken stördes.

Forskarnas rapport har publicerats i BMC Veterinary

Research.http://www.biomedcentral.com/1746-6148/10/25Källa ATL

Lågt flygande helikoptrar leder lätt till hästar får panik och skenar. Därför startar elbolaget Eon en ny sms-tjänst.AnnonsEon vill kunna förvarna hästägare när det är dags för helikopterbesiktning av elnätet.

Helikoptrarna flyger ofta lågt och det händer att hästar skenar. Detta vill Eon undvika i möjligaste mån och därför ska hästägare i förväg känna till när överflygningarna ska göras.

Flyger halva året

På sin hemsida skriver Eon att besiktningarna med lågt flygande helikoptrar görs från januari till juni varje år.

Besiktningarna utgör en fara för såväl hästar som ryttare. Eon vill därför att bolagets elnätskunder och hästägare anmäler sig till den nya sms-tjänsten Helikopteravisering.

Gratis anmälan

Den som är anmäld får i förväg sms som talar om när överflygningar kommer att ske. Man kan också meddela Eon om man vill att bolaget iakttar extra stor försiktighet någonstans.

Anmälan görs gratis på www.eon.se/helikopteravisering

Källa ATL

Hästar blir sjuka av välfärd

Hästar drabbas av välfärdssjukdomar i större utsträckning än vad forskarna tidigare trott, visar ny forskning som Sveriges Radio tagit del av.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hastar-blir-sjuka-av-valfard_8870774.svd

Skarpare hygienkrav ska ge minskad smittspridning i svensk djurhållning

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida. Klicka här

Guide - skydda ditt företag mot bedragare

Bedragare, fifflare och oseriösa företag finns överallt, och varianterna har blivit fler i takt med att mer försäljning sker per telefon och på internet. Stiftelsen för internetinfrastruktur har gett ut en lättillgänglig guide som tipsar om hur företagare kan hantera bluffakturor, vilseledande försäljning och nätfiffel. finns att läsa direkt på webben eller att tanka ner som pdf fil.

https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/skydda-ditt-foretag-mot-bedragare/

https://www.iis.se/docs/Skydda_ditt_foretag_mot_bedragare.pdf

 

Tre förelägganden kan ge djurförbud

Juristen Axel Nordmark, LRF Konsult, upplever att det har blivit allt vanligare att lantbrukare ber om hjälp för att de har blivit ålagda med djurförbud. Inga lagar har förändrats men sedan länsstyrelsen tog över från kommunerna har det blivit annorlunda och Axel önskar en bättre dialog mellan inspektör och lantbrukare.

läs mer på föjande länk:

http://www.ja.se/?p=43063&m=3433&pt=105&highlight=treförelägganden

Ur Hästfocus nr. 9 2012

 

5 frågor om hästens hov och dess funktion

Vi har ställt fem frågor till fyra olika sko- och verkmetoder, för att göra en liten jämförelse över hur de ser på hästens hovar och dess funktion. I förra numret kunde ni läsa svar från High Performance Trim method och Natural Balance. Här kommer svar från två till.

Vilken metod verkar/skor du efter?

 

SANHCP, Birgitta Färnstrand: Jag verkar efter SANHCP metoden eller "vildhästmetoden" eller mustangrollen (kärt barn många namn). Jamie Jackson från USA startade denna metod.

 

Svenska Hovslagareföreningen, Michael Knap: Svenska Hovslagareföreningen organiserar utbildade hovslagare. Som förening/branschorganisation förespråkar vi inte någon specifik metod som våra medlemmar måste använda sig av. Däremot är vi mycket aktiva med att erbjuda fortbildning för både våra medlemmar och övriga hovslagare via vår fortbildningsserie på fem olika block. Dessa avslutas med en fortbildningsexamen. Vi anordnar även varje år flera föreläsningar med både inhemska och utländska experter inom vårt område.

Vad kännetecknar er metoden?

 

SANHCP, Birgitta Färnstrand: Vi rör inte levande sula, anser att hästen skall gå på hela hoven, alltså hovväggen, sulan och strålen. Strålen är en trampdyna som måste användas för att inte hästen skall bli t.ex. trakt trång. Vi ser också till hela hästen, om inte magen är bra så kommer inte heller hovarna att bli bra. Vi lägger stor vikt vid maten, rörelsen och omvårdnaden av hästen.

 

Svenska Hovslagareföreningen, Michael Knap: Vi ser gärna som en av våra uppgifter att medverka till att hovslagarutbildningarna i Sverige blir så bra som möjligt. Det gör vi bl.a. genom att vi deltar i Utbildningsrådet, där företrädare för de flesta utbildningar deltar. Vi ordnar två träffar om året och arrangerar gemensamma fortbildningar för lärarna vid de olika skolorna. Vi medverkar även vid skolexamina Flyinge, Wången, BYS, Nordvikskolan samt Lerums utbildningar. Vi har hand om gesäll- och mästarprov i hovslagaryrket i Sverige.

Hur ser ni på hästens hov och dess funktion?

 

SANHCP, Birgitta Färnstrand: Hoven är som bekant väldigt viktig för hästen och vi har läst och även fått tillfälle att lyssna på bl.a. Robert Bowker som är forskare i USA och har forskat väldigt mycket på hoven. Vi använder oss av den forskning som finns i världen och letar ständigt efter den senaste forskningen. Det är viktigt att hoven är i naturlig balans och att den används av hästen på rätt sätt, den ska skyddas vid behov men då av beslag som kan lätt sättas på och tas av för maximal rörelse för hoven. Boots är ju användbara och skyddar när hästen behöver det. Det kan nog inte betonas hur viktigt det är att hästen inte har beslag som minskar blodgenomströmningen i hoven då detta medför problem i längden för hästen.

 

Svenska Hovslagareföreningen, Michael Knap: Vi har som mål att hovslagare som yrkesmässigt verkar i Sverige ska vara välutbildade. Nästan varje år kommer det hit utländska hovslagare och håller clinics. Svenska hovslagare är också duktiga på att åka på liknande arrangemang i andra länder. Detta gör att vi kan jämföra oss med hur hovslageriet utförs i andra länder. I sin tur kommer detta våra kunders hästar till glädje genom att vi inte "fastnar" i vad vi en gång lärt oss, utan hela tiden är öppna för andras infallsvinklar.

Verkas/skos alla hästar efter samma mall eller ser ni varje hästs hovar individuellt?

 

SANHCP, Birgitta Färnstrand: Varje häst och varje hov verkas efter dennes form för att vara i balans.

 

Svenska Hovslagareföreningen, Michael Knap: Numera kan en hovslagare ansöka om att bli godkänd av Jordbruksverket. Godkända hovslagare har lite fler befogenheter att arbeta med sjuka hästar. Alla hovslagare har idag eget ansvar för det egna arbetet. Förr kunde en hästägare bli åtalad för djurplågeri om hovslagaren gjorde fel. Även godkända hovslagare har dock "begränsningar". Med det menar jag att vi måste utföra vårt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

Lämpar sig er metod för alla hästar inom alla olika grenar?

 

SANHCP, Birgitta Färnstrand: Denna metod lämpar sig för alla levande hästar.

Svenska Hovslagareföreningen, Michael Knap: Det finns en del områden till som vi som vår organisation är involverade i. Detta både inom Sverige och Europa.

 

http://www.sanhcp.org/

http://hovslagareforeningen.nu/

Gör Boden till nationellt hästcentrum tycker Anders Selström och Malin Lagerwall i en studie.

 

Läs mer:

 

http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6830754

Nu ska det forskas på lösdrift. läs mer

 

http://www.hastmagazinet.com/newsItem.aspx?id=60878

2011-07-06

En speciell hästbok.

Av Eddy Blom. Den bygger bland annat på mina erfarenheter jag fått under 30 år som jag undersökt och behandlat hästar.

Varför mår hästarna så dåligt?

Vi har många fina hästar som sköts bra. Vi har många duktiga veterinärer, massörer och andra hästterapeuter. Vi har tränare i världsklass inom trav, dressyr och hoppning. Men ändå finns det så många hästar som mår dåligt. Fång är ett symptom som i dag är mycket vanligt, soleksem är en annan och hormonstörning och psykisk obalans drabbar många hästar utan att ägaren alltid förstår det. 

En orsak är sannolikt dålig allmänkunskap om hästen, jämte allt konstlat foder som pelleterat foder och müsliblandningar i för stora mängder. Hö och hösilage av sämre kvalité samt dåligt vatten, kan också påverka hälsan. En annan orsak är försurning och klimatförändringar som påverkar vår jord. Jorden är utarmad på mineraler, och därmed har också fodret vi ger våra hästar fått sämre kvalitet. Många hästar får i dag för mycket mat, vilket gör att de får svårt att bryta ner den. Detta leder inte bara till mag- och tarm-problem utan även till njur- och leversvikt, som i sin tur påverkar psyket och ger hormonstörningar. Det ger också ömma muskler och leder.

 

Boken finns att köpa på www.förryttaretillhäst.se 

The Natural Trim: Principles and Practice

Jaime Jackson

Språk: Engelska
Antal sidor: 328
ISBN: 9780984839902

Hovvård: hovar, hovbeslag och hovsjukdomar*

Lars-Erik Magnusson

Språk: Svenska

ISBN: 91-47-07650-X ; 978-91-47-07650-5 

 

Horse owners guide to natural hoof care

Jaime Jackson

Språk: Engelska

ISBN: 0-9658007-6-8

 

The natural horse

Jaime Jackson

Språk: Engelska

ISBN: 0-9158007-0-9

 

Making Natural Hoof Care Work for You

Pete Ramey

Språk: Engelska

ISBN: 0-9658007-7-6

 

Founder*

Jaime Jackson

Förlag: Star Ridge Publishing

Språk: Engelska

ISBN: 0-965800733

 

Feet first*

Nic Barker & Sarah Braithwait

Språk: Engelska

ISBN: 978-0-85131-960-5

 

Equine podiatry

Andrea E. Floyd

Språk: Engelska

ISBN: 978-0-7216-0383-4

 

Equine hoof care

Heather Smith Thomas

Språk: Engelska

ISBN: 978-158150-333-3

 

The horse´s foot

Christoper C Pollit

Språk: Engelska

ISBN: 0-7234-1765-2

 

Vi har avlivat din häst. Den ligger under presenningen

Djurskyddslagen för vem?

Anders Telin, Per Michanek, Lars-Ola Borglid

Förlag: Recito förlag AB

ISBN: 978-91-86407-99-5

 

Hästens näringsbehov och utfodring

Christina Planck, Margareta Rundgren

Förlag: Natur och kultur

Utgivningsland: Sverige

ISBN: 9789127356016

 

Hästens biologi

Utfodring och avel

Förlag: Natur och kultur

Utgivningsland: Sverige

Språk: Svenska

ISBN: 978-91-86407-88-5

 

Paddock Paradise A Guide to Natural Horse Boarding*

Författare:Jaime Jackson

Förlag: Star ridge publishing 2007

Språk: Engelska

Antal sidor: 122

ISBN: 9780965800785

 

Stängselboken

Anders Råsberg

Jordbruksverket

ISBN: 91 88 264-30-0

 

Horsemanship

Lisbeth Johnson, Marie Haglund, Ulf Owenede

Förlag: Ica Bokförlag

ISBN: 978-91-534-2791-9

 

Naturlig hästhållning

Pat Colby

Förlag: Khepri förlag

ISBN: 91-976535-0-0, 978-91-976535-0-3

Deadly Equines

The Shocking True Story of Meat-Eating and Murderous Horses

Författare: Cuchullaine O'Reilly

Format: Häftad

Förlag: Long Riders' Guild Press US

Utgiven: 2011-04-01

Språk: Engelska

ISBN: 9781590480038

The Barefoot Horse

An Introduction to Barefoot Hoof Care and Hoof Boots

Författare: Lucy Nicholas

Förlag: J.A.Allen & Co Ltd

Utgivningsland: Storbritannien

Antal sidor: 96

Format: Häftad

ISBN: 9780851319872

Care and Rehabilitation
of the Equine Foot

Författare: Pete Ramey

Utgivningsland: USA

Antal sidor: 464

ISBN:978-0-615-52453-5

Navicular syndrom explained

Författare: David W. Ramey DVM

Utgivningsland: USA

Antal sidor: 96

ISBN: 9781872119472

Laminitis explained

Författare: David W. Ramey DVM

Utgivningsland: USA

Antal sidor: 111

ISBN: 9781872119557