Anmäl dig till våra kurser och utbildningar här!


Skriv några rader om vilka hästkunskaper och erfarenheter du har, både utbildning och/eller praktiskt arbete. Om ni kommer med tåg skriv vilken tid ni ankommer.
Vi har möjlighet att hämta vid tåget eller bussen i Lingbo eller Ockelbo fram till kl.2000 

Skriv in vilken kurs det gäller i Ditt meddelande fältet

Du som redan är elev på Hovformsspecialistutbildningen, bokar sig till fortsättningskurserna, Hovsjukdomar & Deformationer, Hästen Hoven & Hälsan, Anatomi, Robert Bowker och tentamen

  • Självklart kan du bo extra nätter på vår kursgård. Det kostar 200 kronor/extra dygn och person. Anmäl din ankomstdag här.
  • Här kan du skriva några rader om din hästkunskaper och erfarenheter. Och vilken kurs du vill gå.
  • Gäller kurserna på vår kursgård i Lingbo

Villkor
OBS mat och boende ingår ej i externa kurser

Betala inte in någon kursavgift, vi skickar en E-postfaktura på anmälningsavgift samt slutbetalning,  Vid ev avbokning återbetalas anmälningsavgiften vid uppvisande av läkarintyg. Resterande kursavgift ska vara betald senast fem dagar innan kursstart.

Eleven ansvarar för att denna är frisk och i sådan kondition att det inte föreligger risk för skada eller sjukdom pga. deltagande i utbildningen.

SANHCP förbehåller sig rätten att eventuellt ställa in kurser och utbildningar vid för få deltagare, minst fem deltagare krävs för att kursen ska bli av. Skulle kursen eller utbildningen bli inställd eller elev står på reservplats och ej blir antagen återbetalas hela kursavgiften inkl anmälningsavgiften.

Grundkursen i verkning är endast avsed för att verka sin egen friska häst. Att verka andras hästar i SANHCPs namn kommer att beivras.

För att erhålla examen och diplom måste eleven vara godkänd i samtliga moment samt erlagt full kursavgift.
 

Force majeure

SANHCP åtaganden gäller under förutsättning att SANHCP möjlighet att fullgöra avtalet inte hindras eller väsentligen försvåras eller försenas genom omständighet som beror på myndighets åtgärd, krigshändelse, import – eller exportförbud, strejk, lockout, bojkott, blockad, eldsvåda, olyckshändelse eller annan händelse som SANHCP inte kunnat förutse.